Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Scouting St. Stephanus Martina

Wekelijks doen onze vrijwilligers hun uiterste best om onze leden een leuke, avontuurlijke en leerzame vrijetijdsbesteding te bieden. Hierbij is het van zelf sprekend dat alle leden zich welkom en veilig moeten voelen. Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij men graag met iemand in vertrouwen wil kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties heeft Scouting St. Stephanus Martina een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Mijn naam is Erik Westerhoff en ben de vertrouwenspersoon voor alle leden, leiding en naast betrokkenen van Scouting St Stephanus Martina.

Ik ben jaren lid van de vereniging. Eerst als jeugdlid, later als leiding van de verschillende speltakken en nu als groepsbegeleider. In het dagelijks leven werk in de geestelijke gezondheidszorg. Mijn opleiding en de ervaringen tijdens mijn werkzaamheden, neem ik mee in mijn rol als vertrouwenspersoon.

Neem gerust contact op als er iets is waar u zelf niet uitkomt, of als iets moeilijk bespreekbaar is. Indien nodig spreken we ergens af waar u zich prettig voelt.
Ik ondersteun u en ik zorg ervoor dat u er niet alleen voor staat.

Mijn contactgegevens zijn:
E-mail: e.westerhoff@stephanusmartina.nl

Blokhut huren

Omgeving

5 minuten fietsen naar het Twickelerbos

Kamperen

Groot speelveld voor kamperen

Spelruimte

Grote ruimte voor leuke spellen

Ligging

Dicht bij de snelweg

Supermarkt

Supermarkt op 700m afstand

Benieuwd? Kom eens kijken!

Benieuwd? Kom eens kijken!

Scouting in het echt ervaren? Kom een avond mee draaien!

You have Successfully Subscribed!